• Airproducts Gent
  • Nieuwe stalen toegangsdeur voor gecontroleerde toegang van het gebouw.
  • Tuibrug Gent
  • Stalen deuren voor nieuwe Tuibrug te Gent
  • OCAS NV / Arcelor Mittal
  • Speciale explosiewerende deuren t.b.v. het testcentrum van Arcelor Mittal
  • 3M Belgium
  • Stalen deuren voor Skippy project 3M zwijndrecht
  • Entree DRV Goes
  • Uitbouw van bestaande entree en vervanging beide stalen puien door elektrische schuifdeuren.


Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: DP-Doors

Website: https://www.dp-doors.com

Inschrijfnummer KvK: 60992751

BTW-nummer: NL854154620B01

2. E-mailadres

a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres.

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciƫle doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

    a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 

    b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 

    c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 

 

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 

 

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria 

a. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

b. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: 

a. Op het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

b. Op het volgende telefoonnummer: +31 (0)115 47 12 91

c. Op het volgende adres: Mercuriusstraat 11, 4551LB Sas van Gent

11. Cookies en tracking pixels

Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij plaatsen de volgende cookies op onze website: Noodzakelijke cookies: voor het laten functioneren van de technieks waardoor de website naar behoren werkt; Statistische cookies: voor het verzamelen van geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website om ons te helpen de website te optimaliseren; Marketing cookies; deze houden jouw surfgedrag bij; Tracking pixel: dit is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) of website wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt. Daarnaast maken wij gebruik van de Facebook pixel om de activiteit vanuit Facebook op onze website te zien en te analyseren.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

Mercuriusstraat 11
4551 LB  Sas van Gent
Nederland

Email:  info@dp-doors.nl
Telefoon: +31 (0)115 47 12 91